Test: 10 bodova - I starost ima boje duge

Organizator
Utorak, 31 Januar, 2017
u Savezu

Test: Prepoznavanje psihopatoloških feno...

Organizator
Sreda, 21 Decembar, 2016
u Savezu Novi Sad

Kurs 6 bodova: "Dodati život godinama"

Organizator
Nedelja, 11 Decembar, 2016
u Savezu Novi Sad

Kurs 6 - Samoubistvo - odluka koju mora...

Organizator
Petak, 23 Decembar, 2016
u Savezu

Kurs: Izazovi zdravstvene delatnosti : Od...

Organizator
Četvrtak, 8 Decembar, 2016
u Savezu Novi Sad