Akreditovani KURSEVI u januarskom roku za 2011

Verzija za štampuVerzija za štampu

KONFLIKTI U GRUPI – ŠTA I KAKO SA NJIMA
Moderatori: Jasmina Zagorac,Dubravka Nikolić
Akreditovano odlukom broj: 153-02-575/2011-02
Datum: 01.03.2011.
Broj u zbirnoj tabeli : D-1-677/11
Akreditovano za lekare,medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Za predavače nosi 8 bodova,za slušaoce nosi 4 boda.
Kotizacija za članove Saveza iznosi 800,00 din.,za ostale učesnike iznosi 1200,00 din.

SESTRE LIDER
Moderatori: Eva Vulić,Ranka Ješić
Akreditovano odlukom broj: 153-02-575/2011-02
Datum: 01.03.2011.
Broj u zbirnoj tabeli : D-1-678/11
Akreditovano za medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Za predavače nosi 8 bodova,za slušaoce nosi 4 boda.
Kotizacija za članove Saveza iznosi 800,00 din.,za ostale učesnike iznosi 1200,00 din.

POLNO PRENOSIVE BOLESTI I ZNAČAJ NJIHOVE PREVENCIJE
Moderatori: Vesna Imbronjev,Ljiljana Vujović
Akreditovano odlukom broj: 153-02-575/2011-02
Datum: 01.03.2011.
Broj u zbirnoj tabeli : D-1-679/11
Akreditovano za lekare,farmaceute,stomatologe,biohemičare,medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Za predavače nosi 6 bodova,za slušaoce nosi 3 boda.
Kotizacija za članove Saveza iznosi 800,00 din.,za ostale učesnike iznosi 1200,00 din.

SAVREMENI PRISTUP PRAĆENJA GLIKOREGULACIJE DIJABETESNIH BOLESNIKA I PROCEDURA TA RAD NA SMART - PIKS APARATU
Moderatori: Vesna Sremac,Jelena Radin
Akreditovano odlukom broj: 153-02-575/2011-02
Datum: 01.03.2011.
Broj u zbirnoj tabeli : D-1-681/11
Akreditovano za lekare,farmaceute,medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Za predavače nosi 8 bodova,za slušaoce nosi 4 boda.
Kotizacija za članove Saveza iznosi 800,00 din.,za ostale učesnike iznosi 1200,00 din.

HRANIMO SE ZDRAVO
Moderatori:Ljubinka Vujić i Branka Antonić
Akreditovano odlukom broj: 153-02-575/2011-02
Datum: 01.03.2011.
Broj u zbirnoj tabeli : D-1-682/11
Akreditovano za medicinske sestre,zdravstvene tehničare,medicinske sestre – vaspitače
Za predavače nosi 10,za slušaoce nosi 5 bodova.
Kotizacija za članove Saveza iznosi 1000,00 din.,za ostale učesnika iznosi 1500.00 din.

PREVENCIJA RAKA DOJKE I EDUKACIJA ZA SAMOPREGLED DOJKI
Moderatori: Vesna Imbronjev i Ljiljana Vujović
Akreditovano odlukom broj: 153-02-575/2011-02
Datum: 01.03.2011.
Broj u zbirnoj tabeli: D-1-686/11
Akreditovano za lekare,stomatologe,farmaceute,biohemičare,medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Za predavače nosi 6 bodova,za slušaoce nosi 3 boda.
Kotizacija za članove Saveza iznosi 800,00 din.,za ostale učesnike iznosi 1200,00 din.

SESTRINSKE INTERVENCIJE PRILIKOM PRIPREME,IZVOĐENJA I ZBRINJAVANJA RANE OD
EPIZIOTOMIJE
Moderatori: Lana Strajnić i Milica Matović
Akreditovano odlukom broj : 153-02-575/2011-02
Datum : 01.03.2011.
Broj u zbirnoj tabeli: D-1-688/11
Akreditovano za medicinske sestre,zdravstvene tehničare,ginekološko akušerske sestre
Za predavače nosi 10 bodova,za slušaoce nosi 5 bodova.
Kotizacija za članove Saveza iznosi 1000,00 din.,za ostale učesnike iznosi 1500,00 din.

ODBRANA MEKIH POROĐAJNIH PUTEVA
Moderatori: Lana Strajnić i Milica Matović
Akreditovano odlukom broj : 153-02-575/2011-02
Datum : 01.03.2011.
Broj u zbirnoj tabeli: D-1-689/11
Akreditovano za medicinske sestre,zdravstvene tehničare,ginekološko akušerske sestre
Za predavače nosi 10 bodova,za slušaoce nosi 5 bodova.
Kotizacija za članove Saveza iznosi 1000,00 din.,za ostale učesnike iznosi 1500,00 din.

ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU – MOBING ILI RADNA OBAVEZA
Moderatori:Gordana Jovanović,Eva Vulić
Akreditovano odlukom broj : 153-02-575/2011-02
Datum : 01.03.2011.
Broj u zbirnoj tabeli: D-1-691/11
Akreditovano za lekare,medicinske sestre,zdravstvene tehničare.
Za predavače nosi 6 bodova,za slušaoce nosi 3 bodova.
Kotizacija za članove Saveza iznosi 800,00 din.,za ostale učesnike iznosi 1200,00 din.

KAKO NAPISATI I PREZENTOVATI RAD NA STRUČNOM SKUPU
Moderatori:Eva Vulić i Ranka Ješić
Akreditovano odlukom broj : 153-02-575/2011-02
Datum : 01.03.2011.
Broj u zbirnoj tabeli: D-1-766/11
Akreditovano za lekare,medicinske sestre,zdravstvene tehničare.
Za predavače nosi 6 bodova,za slušaoce nosi 3 bodova.
Kotizacija za članove Saveza iznosi 800,00 din.,za ostale učesnike iznosi 1200,00 din.

ZDRAVSTVENA NEGA U PREVENCIJI TROMBOEMBOLIJA U GINEKOLOGIJI I AKUŠERSTVU
Moderatori:Olivera Botić i dr Dragan Nikolić
Akreditovano odlukom broj : 153-02-575/2011-02
Datum : 01.03.2011.
Broj u zbirnoj tabeli: D-1-871/11
Akreditovano za medicinske sestre,zdravstvene tehničare.
Za predavače nosi 6 bodova,za slušaoce nosi 3 bodova.
Kotizacija za članove Saveza iznosi 800,00 din.,za ostale učesnike iznosi 1200,00 din.

PRIMENA ALTERNATIVNIH TEHNIKA U PREVENCIJI I LEČENJU
Moderatori:Ružica Blizanac, dr Gordana Đurić
Akreditovano odlukom broj : 153-02-575/2011-02
Datum : 01.03.2011.
Broj u zbirnoj tabeli: D-1-872/11
Akreditovano za medicinske sestre,zdravstvene tehničare.
Za predavače nosi 8 bodova,za slušaoce nosi 4 bodova.
Kotizacija za članove Saveza iznosi 800,00 din.,za ostale učesnike iznosi 1200,00 din.

PUŠENJE FAKTOR RIZIKA ZA ZDRAVLJE
Moderatori:Vesna Imbronjev i Ljilja Jelić
Akreditovano odlukom broj : 153-02-575/2011-02
Datum : 01.03.2011.
Broj u zbirnoj tabeli: D-1-873/11
Akreditovano za lekare,stomatologe,farmaceute,biohemičare,medicinske sestre i zdravstvene tehničare.
Za predavače nosi 10 bodova,za slušaoce nosi 5 bodova.
Kotizacija za članove Saveza iznosi 1000,00 din.,za ostale učesnike iznosi 1500,00 din.

UNAPREĐENJE KOMUNIKACIJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA I OSOBA SA INVALIDITETOM
Moderatori:Violeta Popović,asist.mr sc med Olja Nićiforović
Akreditovano odlukom broj : 153-02-575/2011-02
Datum : 01.03.2011.
Broj u zbirnoj tabeli: D-1-874/11
Akreditovano za lekare,stomatologe,farmaceute,biohemičare,medicinske sestre i zdravstvene tehničare.
Za predavače nosi 8 bodova,za slušaoce nosi 4 boda.
Kotizacija za članove Saveza iznosi 800,00 din.,za ostale učesnike iznosi 1200,00 din.

OSLOBODIMO SE STRAHA OD HIV-a
Moderatori: Jela Stević, Nebojša Dokmanović
Akreditovano odlukom broj : 153-02-575/2011-02
Datum : 01.03.2011.
Broj u zbirnoj tabeli: D-1-875/11
Akreditovano za lekare,stomatologe,farmaceute,biohemičare,medicinske sestre i zdravstvene tehničare.
Za predavače nosi 10 bodova,za slušaoce nosi 5 boda.
Kotizacija za članove Saveza iznosi 1000,00 din.,za ostale učesnike iznosi 1500,00 din.

KOMUNIKACIJA INTERNA I EKSTERNA
Moderatori: Eva Vulić i Ranka Ješić
Akreditovano odlukom broj : 153-02-575/2011-02
Datum : 01.03.2011.
Broj u zbirnoj tabeli: D-1-876/11
Akreditovano za lekare,stomatologe,medicinske sestre i zdravstvene tehničare.
Za predavače nosi 10 bodova,za slušaoce nosi 5 boda.
Kotizacija za članove Saveza iznosi 1000,00 din.,za ostale učesnike iznosi 1500,00 din.

ERITROCITNE KRVNE GRUPE U ABO SISTEMU – PRINCIP I METODA
Moderatori:Dragica Strajnić,Olga Knežić,Verica Slijepčević
Akreditovano odlukom broj : 153-02-575/2011-02
Datum : 01.03.2011.
Broj u zbirnoj tabeli: D-1-768/11
Akreditovano za medicinske sestre i zdravstvene tehničare.
Za predavače nosi 8 bodova,za slušaoce nosi 4 boda.
Kotizacija za članove Saveza iznosi 800,00 din.,za ostale učesnike iznosi 1200,00 din.