Aktuelno

Uputstvo za on-line testove

On-line edukacija Vam omogućava kvalitetnu edukaciju i usvajanje novih znanja bez dodatnih troškova i putovanja,
jednostavnim pristupom e-učionici koja je otvorena 24 časa na web stranici Sveza zdravstvenih radnika Vojvodine.

Tehničko uputstvo:

AKREDITOVANI STRUČNI SASTANCI U JULSKOM ROKU 2011. GODINE

D-1-2369/11
DRUŠTVO NUTRICIONISTA VOJVODINE
ISHRANA TOKOM TRUDNOĆE
Predavač : Timea Berta Berenji
Akreditovano za MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE.
Za slušaoce nosi 2 boda.

D-1-2368/11
DRUŠTVO FIZIOTERAPEUTA VOJVODINE
VEŽBE TOKOM TRUDNOĆE
Predavač : Snežana Potić
Akreditovano za MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE
Za slušaoce nosi 2 boda.

AKREDITOVANI KURSEVI U JULSKOM ROKU 2011. GODINE

D-1-2373/11
NOVINE U ISHRANI I DEO
Društvo nutricionista Vojvodine
Predavači: Predrag Lalović,Jelena Bjelanović,Andrija Šrek,Dragana Balać,Karolina Berenji,Sanja Bjelović
Akreditovano za LEKARE,FARMACEUTE,MEDICINSKE SESTRE,ZDRAVSTVENE TEHNIČARE I NUTRICIONISTE.
Za slušaoce nosi 6 bodova.

D-1-2375/11
NOVINE U ISHRANI II DEO
Društvo nutricionista Vojvodine
Predavači: Predrag Lalović,Dragana Balać,Radoslava Doder,Andrija Šrek,Karolina Berenji,Sanja Bjelović
Akreditovano za LEKARE,FARMACEUTE,MEDICINSKE SESTRE,ZDRAVSTVENE TEHNIČARE,NUTRICIONISTE.
Za slušaoce nosi 5 bodova.