Aktuelno

AKREDITOVANI KURSEVI U APRILSKOM ROKU ZA 2011

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA-PREDUSLOV ZA STVARANJE DOBRIH ODNOSA U TIMU
Moderatori: Ranka Ješić,Jasna Peulja Vukobratović
Akreditovano od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj: 153-02-1685/2011-02
Datum: 17.05.2011.
Broj u zbirnoj tabeli: D-1-1343/11
Akreditovano za medicinske sestre i zdravstvene tehničare.
Za slušaoce ovo predavanje nosi 6 bodova.

ŠEĆERNA BOLEST KOD DECE
Moderatori:S.TOmić,H.Roška
Akreditovano od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj: 153-02-1685/2011-02
Datum: 17.05.2011.
Broj u zbirnoj tabeli: D-1-1344/11

PRIGOVORI BROJ 153-02-4274/2010-02

Zdravstveni savet Srbije
Broj: 153-02-4274/2010-02
Datum: 28.12.2010. godine
Beograd
Akreditovani su sledeći radovi.

KURS D-1-3296/10
Prevazilaženje stresa na radnom mestu.
Nataša MAjstorović,Gabrijela Mesaroš
AKREDITOVANO JE ZA MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE
Za predavače nosi 7 bodova.
Za slušaoce nosi 4 boda.

KURS D-1-3298/10
Gojaznost pobedimo je znanjem
Lana Strajnić,Marina Vrška
AKREDITOVANO JE ZA MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE
Za predavače nosi 11 bodova.
Za slušaoce nosi 6 bodova.

KURS D-1-3300/10
Značaj dojenja za majku i dete

Kursevi i seminari akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije u trećem kvartalu

Odluka broj: 153-02-3144/2010-02
Datum: 01.09.2010.godine
Beograd

D-1-2415/10
Ujed krpelja-tehnika vađenja-sestrinske intervencije
Predavači:Branka Avramović,Danijela Lončarević,Jasmina Jovanović
Za predavače ovaj kurs nosi 5 bodova,a za slušaoce 3 boda.

D-1-2420/10
Znanjem protiv raka debelog creva
Predavači:Vesna Imbronjev,Ljilja Jelić
Za predavače ovaj kurs nosi 10 bodova,a za slušaoce 5 boda.

D-1-2414/10
Društvo laboratorijskih tehničara Vojvodine
Glukoza,Metabolizam,određivanje,funkcionalni testovi u rutinskoj praksi