Aktuelno

Stručni sastanci akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije u trećem kvartalu

Odluka broj: 153-02-3144/2010-02
Datum: 01.09.2010.godine
Beograd

D-1-2413/10
Društvo laboratorijskih tehničara Vojvodine
Krvno prenosive infekcije-testiranje,kontrola i prevencija.
Predavači:Nevenka Bujandrić,Sanja Bogdanović
Za predavače ovaj sastanak nosi 5 bodova, a za slušaoce 3 boda.

D-1-2416/10
Oftalmološka sekcija Vojvodine
Uloga medicinske sestre u kabinetu za kontaktna sočiva,Komplikacije prilikom nošenja kontaktnih sočiva,Zdravstvenovaspitni rad sa obolelima od glaukoma.
Predavači:Velinka Stamenković,Violeta Ivkov,Gordana Joković

Kursevi i seminari akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije u drugom kvartalu

Odluka broj: 1153-02-1697/2010-02
Datum: 18.05.2010.godine
BEOGRAD
Akreditovani su sledeći kursevi.

D-1-1543/10
Društvo laboratorijskih tehničara Vojvodine-Preanalitička faza i određivanje krvne slike na automatskom brojaču PENTRA 120 DX.
Mr ph Biljana Vukelić,Tatjana Miladić,Dragica Nijemčević,mr ph Biljana Vukelić.
Za slušaoce nosi 4 boda.
Za predavače nosi 8 bodova.

D-1-1711/10
Podružnica Sremska Mitrovica-Menadžment promenama.
Vesna Žambok,Zorica Blagojević,Draženka Božić Gvoka.
Za slušaoce nosi 6 bodova.
Za predavače nosi 11 bodova.

Želeli bi ste da naučite engleski jezik??? Would you like to learn English language???

Engleski jezik danas govori preko 70% svetske populacije na opštem nivou, to je jezik broj jedan u poslovnom svetu i jedini jezik modernih informacionih tehnologija. Engleski jezik je aktivan je u brojnim oblastima i profesijama poput, na primer, medicine, bankarstva i finansija, kulture i medija što je razlog za postojanje jedne svetske porodice od preko milijardu ljudi čiji je engleski drugi jezik.