Asertivnost kao najvažniji činilac profesionalnog uspeha

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Broj akreditacije 153-02-1464/2012-01
Datum akreditacije 17 Maj, 2012
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Akreditovano od strane Zdravstvenog saveta Srbije u zbirnoj tabeli pod brojem D-1-1168/12
Akreditovano za MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE i za slušaoce nosi 6 bodova.