DIJABETES - OSNOVE NASTANKA, TERAPIJA I MONITORING (promena termina održavanja 28.04.2018.)

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Subota, 28 April, 2018
u Savezu Novi Sad
Broj akreditacije: 153-02-1697/2017-01
OD 19.05.2017. D-1-628/17

Poštovani,
obaveštavamo Vas da Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine organizuje Kurs pod nazivom , koji će se održati 28.04.2018. u prostorijama Saveza (Svetojovanska 5, Novi Sad) od 11:00 do 17:00 časova.

Predavači: Dr med. Gradimir Živković i Mr ph Milan Božić

Za slušaoce, ovo predavanje nosi 6 boda

Akreditovan Odlukom Broj: 153-02-1697-2017-01
Kursevi - pod brojem D-1-628/17 u zbirnoj tabeli

Kurs je akreditovan za: lekare,stomatologe, biohemičare, farmaceute, medicinske sestre i zdravstvene tehničare

Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 1.200,00 dinara
za ostale učesnike iznosi 1.800,00 dinara

RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 10,00-14,00 ČASOVA)