Dobar imidž organizacije kroz javni nastup

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Broj akreditacije 153-02-4068/2013-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Poštovani,
obaveštavamo Vas da Savez zdravstvenih radnika Vojvodine organizuje KURS pod nazivom OS DOBAR IMIDŽ ORGANIZACIJE KROZ JAVNI NASTUP, koji će se održati 05.03.2014. u prostorijama Saveza Svetojovanska 5, Novi Sad) od 14:30 do 19:30 časova.

Predavači: Olga Ješić i Maja Antić

Za slušaoce, ovo predavanje nosi 6 bodova.

Akreditovan Odlukom Broj: 153-02-4068/2013-01
Kursevi - pod brojem D-1-2152/13 u zbirnoj tabeli

Kurs je akreditovan za: lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 1.200,00 dinara
za ostale učesnike iznosi 1.800,00 dinara

RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 10,00-14,00 ČASOVA)