dr med. Ksenija Škorić

Glukoza, Metabolizam, određivanje, funkcio...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 800 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Syndicate content