Edukativni skup zubnih tehničara, stomatoloških sestara, ostalih medicinskih sestara - tehničara i stomatologa

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Subota, 15 Mart, 2014
Kulturni centar Ruma Ruma
Broj akreditacije: 153-02-4068/2013-01
D-1-2201/13 D-1-2200/13

Poštovane kolege i saradnici,
Pozivam vas da uzmete učešće na edukativnom skupu zubnih tehničara, stomatoloških sestara, ostalih medicinskih sestara - tehničara i stomatologa, a koji će se održati u Rumi, 15.03.2014. godine u Kulturnom centru "Ruma", a u organizaciji našeg Društva i Udruženja medicinskih sestara - tehničara i babica Republike Srbije (slično skupu od 07.09.2013. godine).
Zbog izuzetno zanimljive, stručne teme i predavača, a i zbog velikog broja bodova, smatramo da je jako poželjno biti na ovom skupu, te se nadamo vašem dolasku, u velikom broju.
U pauzi predavanja kao i u uvodnoj reči, osvrnućemo se zajednički na aktuelnosti i probleme sa kojima se susreću naše kolege u raznim radnim sredinama u Vojvodini i šire.
Za sve informacije, pored telefona Udruženja i koleginice Živke, možete se obratiti i aktivistima Društva zubnih tehničara Vojvodine:
- Jovanka Ralić 064/334-0001
- Vesna Zdravković 064/883-7735
- Zvonko Prskalo 064/127-6320
- Ljilja Kolašinac 064/365-6622
- Milorad Savić 064/175-9405

Za DZTV, Jovanka Ralić