Formulari

Plan kontinuirane edukacije za novembar 2013

Klikom na dokument možete preuzeti plan kontinuirane edukacije za mesec novembar 2013. godine

PETICIJA ZA SMENU DIREKTORA KMSZTS

FORMULAR ZA PRIJAVU KURSA KONGRESA SIMPOZIJUMA

Ukoliko zelite da akreditujete svoj rad preko Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine,molimo Vas da popunite adekvatne formulare i prosledite ih na mail Saveza Savez@szrv.org

PRIJAVA ZA AKREDITACIJU PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE PRIJAVE ZA AKREDITACIJU PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE:

1. OTVORITE OBRAZAC ZA BIOGRAFIJU I POPUNITE TRAŽENA POLJA ( U POLJU KOJE SE ODNOSI NA USAVRŠAVANJE NAVESTI UČEŠĆE U PROGRAMIMA KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE )

2. OTVORITE OBRAZAC ZA PRIJAVU, U POLJA KOJA SE ODNOSE NA ORGANIZATORA EDUKACIJE UPIŠITE PODATKE SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA VOJVODINE

3. POPUNITE TRAŽENA POLJA

4. POLJE PREDVIĐENO ZA SAŽETAK POPUNITE VODEĆI RAČUNA DA SADRŽI SLEDEĆE STAVKE:
• UVOD
• CILJ
• METODOLOGIJU
• REZULTATE
• ZAKLJUČAK

Syndicate content