Glukoza, Metabolizam, određivanje, funkcionalni testovi u rutinskoj praksi

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 800 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

GLUKOZA, METABOLIZAM, ODREĐIVANJE, FUNKCIONALNI TESTOVI U RUTINSKOJ PRAKSI
Moderatori: dr med. Ksenija Škorić, Biljana Novaković, Desanka Rakić
Odluka broj: 153-02-3563/2012-01
U zbirnoj tabeli: D-1-2514/12
Akreditovano za BIOHEMIČARE, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE
Za slušaoce nosi 4 boda.