Godišnja Skupština

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Četvrtak, 15 Decembar, 2011
Gerontoloski centar "Novi Sad" Novi Sad

Dana 15.12.2011. godine,u prostorijama restorana "Oaza",sa početkom u 16:00 časova, održana je redovna godišnja Skupština Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine.

Delegate Skupštine Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine su pozdravili predsednica SZRV,Eva Vulić ,zatim predsednik Skupštine SZRV,Dragan Banović i predsednica Društva medicinskih sestara i tehničara Vojvodine,Ljilja Jelić.

Na skupštini je podnet izvestaj o stručnom radu Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine za 2011 godinu.
Kroz program kontinuirane edukacije u organizaciji Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine proslo je 9317 učesnika.
Broj učesnika koji su učestvovali na kursevima Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine je 4788.
Broj učesnika koji je prikupio svoje bodove prateći stručne sastanke Društava SZRV 2088.
Broj učesnika koji je prikupio svoje bodove prateći stručne sastanke Sekcija SZRV 2441.

Nakon diskusije,izvestaj o radu je jednoglasno usvojen i donet plan rada za 2012 godinu.