IV SIMPOZIJUM PATRONAŽE: "Patronažna služba - zdravlje za sve"

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Petak, 21 Oktobar, 2016
naselje Dunav, restoran "Karaš" Beočin
Broj akreditacije: 153-02-2768/2016-01
D-1-999/16 od datuma 18.08.2016.

Poštovane koleginice, kolege, cenjeni saradnici

Pozivamo Vas da učestvujete na IV Simpozijumu Sekcije sestara u patronaži Vojvodine sa međunarodnim učesnicima, koji će se održati 21.oktobra 2016. godine u ugostiteljskom objektu "Karaš", Naselje Dunav, u Beočinu.

Patronažna služba kao deo preventivne zdravstvene zaštite predstavlja sponu između zdravstvene ustanove i korisnika, tj lokalne zajednice. Kao takva, ova služa nije statična u vremenu, nego je u stalnoj evoluciji, prilagođavajući usluge potrebama svojih korisnika.
U cilju promocije zdravlja i zdravih životnih navika želimo da Vam približimo rad naše službe kao i rad patronažnih službi u zemljama okruženja.

Simpozijum je akreditovan
od strane Zdravstvenog saveta
Ministarstva zdravlja Republike Srbije
Odlukom broj 153-02-2768/2016-01
u zbirnoj tabeli D-1-999/16 od 18.08.2016.

Ovaj Simpozijum nosi za slušaoce 4 bodova,
za predavače 8 bodova
Akreditovan za lekare, stomatologe, farmaceute,biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare

Stručni sastanak je akreditovan
od strane Zdravstvenog saveta
Ministarstva zdravlja Republike Srbije
Odlukom broj 153-02-2768/2016-01
u zbirnoj tabeli D-1-986/16 od 18.08.2016.

Ovaj stručni sastanak nosi za slušaoce 2 bodova,
za predavače 3 bodova
Akreditovan za medicinske sestre i zdravstvene tehničare

PREGLED PROGRAMA RADA :

21.10.2016.petak

09,00 - Prijava učesnika
09,30 - Uvodna reč i popunjavanje ulaznog testa
10,00 - "Patronažna službe u Sloveniji" -
Vrtovec Andreja, Torbarina Petra
Zdravstveni dom dr.Adolf Drolca Maribor,R. Slovenija
10,35 - "Bubrežna insuficijencija "-
Dr. Oršolja Tobak, Fakultet zdravstvene neg Segedin ,
R. Mađarska tehničar,viši predavač
11.10 - "Matične ćelije u lečenju cerebralne paralize"
Prof.dr Dušan Marić, IZZDIO Vojvodine, Novi Sad
11.45 - "Lečenje levkastog grudnog koša kod dece" -
Prof dr. Radoica Jokić, IZZDIO Vojvodine, Novi Sad
12.20 - Pauza
12.45 - "Bolesti koje se prenose na ljude sa pasa i mačaka"
redovan profesor,Dušan Lalošević,
Medicinski Fakultet Novi Sad
13,20 - "Opstruktivne bolesti dece i odraslih " -
Dr. Dušica Jarić,
Ordinacija za plućne bolesti Dr Jarić
13.55 - "Daunov sindrom"
Spec.strukovna med.sestra,Violeta Popović,
IZJZ Vojvodine,Novi Sad
14.30 - "Krvno prenosive bolesti i kako se zaštiti"
Viša med.sestra Branka Šević, KCV Novi Sad
15.05 - Koktel
16.05 - "Kratak osvrt na babinje sa aspekta
ginekološke sestre " - Struk.med.sestra
Slađana Crvenkov, DZ Novi Sad
16.40 - "Romska populacija" -
Viša med.sestra Kristina Nedeljković, DZ Novi Sad
17.15 - "Schroth metod u lečenju skolioza " -
Diolomirani kinezi terapeut, Nikola Jevtić, Orto MD
17,50 - Izlazni test
18,00 - Evaluacija Simpozijuma i podela sertifikata
18.15 - stručni sastanak " S bebom u naručju "
pedijatrijska.sestra,Mara Rakić,DZ Beočin