Izveštaj o održanom kursu Prevencija raka dojke i edukacija za samopregled

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Subota, 4 Septembar, 2010
Savez zdravstvenih radnika Vojvodine, Svetojovanska 5 Novi Sad
Broj akreditacije: 153-02-371/2010-02
D-1-354/10

Dana 04.09.2010. godine održan je kurs PREVENCIJA RAKA DOJKE I EDUKACIJA ZA SAMOPREGLED DOJKE.
Kurs je održan u prostorijama Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine,Svetojovanska 5,Novi Sad, sa početkom u 16:00 časova.
Kurs je protekao po programu,a prisutstvovalo je 12 učesnika.
Polaznici kursa su popunjavali ulazni i izlazni test.
Tačnost odgovara na ulaznom testu je bila 71%, a na izlaznom 87%.
Polaznici su zadovoljni organizacijom kursa, konceptom rada i ocenom 5 ocenili prezentaciju i posebno pohvalili praktičan deo kursa.
Podeljeno je 12 sertifikata sa po 4 boda za učesnike.