Kako napraviti dobru POWER POINT prezentaciju

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Broj akreditacije 153-02-1464/2012-01
Datum akreditacije 17 Maj, 2012
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Kurs je akreditovan za MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE.
U zbirnoj tabeli pod brojem D-1-1170/12
i nosi 6 bodova.