KONGRES - MATIČNE ĆELIJE-KORAK U BUDUĆNOST

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Petak, 15 April, 2011
Hotel "Biser" u PANONIJI Bačka Topola
Broj akreditacije: 153-02-575/2011-02
d-1-950/11

Obaveštavamo Vas da je 15. i 16.Aprila 2011. godine održan I Kongres SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA VOJVODINE
MATIČNE ĆELIJE - KORAK U BUDUĆNOST

Prvi dan Kongresa sa početkom u 10:30 časova održana su sledeća plenarna predavanja:
1.Primena matičnih ćelija u transplantaciji i regenerativnoj medicini - Prof. Bela Balint
2.Medikamentozna indukcija endotelnih progenitornih ćelija - Dr Janoš Šamu
3.Savremeni pristup u dijagnostici i lečenju neplodnosti - Dr Zorica Crnogorac
4.Ekstrakcija matičnih ćelija iz pupčane vrpce - Dr Đorđe Petrović
5.Značaj PCR-SSP tehnike u transplantaciji matičnih ćelija hematooeze - Dragica Strajnić

Posle pauze za ručak održane su sledeće video prezentacije:
1. Prevencija i detekcija melanoma-Danica Vranješ,DZ Novi Sad
2.Herpes zoster-prevencija,nega i zdravstveno vaspitanje-Vera Paštrović,OB Sombor
3.Od dijagnoze do izlečenja-prikaz slučaja raka debelog creva-Senka Ivanović, OB Sombor
4.Značaj informacionog sistema u stomatologiji-Sanja Dević,DZ NOvi Sad
5.Pirsing u orifacialnoj regiji,novi problem decije stomatologije-Vesna Zdravković,DZ Novi Sad
6.Zbrinjavanje povreda grudnog koša i trbuha na terenu-Duško Sekulić,DZ Sombor
7.Upotreba KED-a kao sredstva za imobilizaciju u urgentnim stanjima-Petar Pavlović,DZ Sombor
8.Kardiopulmonalna reanimacija kod odraslih - Radovan Arnaut,DZ Sombor
9.Stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednost pacijenata-Jasna Peulja Vukobratović,DZ Novi Sad
10.Savremeni antikoagulantni rastvori za konzervisanje eritrocita-Olga Gajić,Apoteka Novi Sad
11.Gojaznost bolest koja se leči-Predrag Lalović,PU Bambi
12.Definition Flash Simens-prva iskustva u radu-Svetlana Crnogorac,KCV
13.Mamografija-radiološku tehničar član tima-Milan Zejak,OB Sombor
14.Značaj preventivne mamografije u ranom otkrivanju karcinoma dojke-Željka Medaković,Novi Sad

Nakon održanih video prezentacija,program je nastavljen sa prezentacijom postera:
1.Rad medicinske sestre na e-kartonu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti-Slađana Jajić,DZ Novi Sad
2.Moguće greške instrumentarki prilikom rada urološkoj endoskopskoj sali-Etelka Sekereš,KCV
3.Značaj edukacije pacijenata posle operacije kolorektalnog karcinoma-Dragana Nikolić,KCV
4.Upotreba Steri Drape u hirurgiji-Jasna Lazendić,KCV
5.Najčešća obolenja starih osoba smeštenih u GC Novi Sad-Jadranka Lošić,GC Novi Sad
6.Grip-najveća pretnja zdravlju starih osoba-Jadranka Lošić,GC Novi Sad
7.Organizacija rada neonatološke intenzivne jedinice Klinike za ginekologiju i akušerstvo Novi Sad-Svetlana Dondur,KCV GAK
8.Aberacija polnih hromozoma-Branislava Spasojević,DZ Novi Sad
9.Pravilna ishrana u trudnoći-Ružica Crnjanski,DZ Šid
10.Sve što želim je ljubav-Ivana Rađenović,KCV GAK
11.Prezentacija zavoda za neonatologiju-Jadranka Masleša,KCV GAK
12.Savremen pristup porođaju-Biljana Janjić,KCV GAK
13.Zdrava ishrana majke je i zdrava ishrana bebe-Jelena Kondić,KCV GAK
14.Dojite svoju bebu-Olivera Botić,KCV GAK
15.Budimo obazrivi-Slavica Nikolić,KCV GAK
16.Vakcinacija-Milena Nikolić,KCV GAK
17.15 mogućih simptoma raka-Tamara Ćorsović,KCV GAK
18.Povišen krvni pritisak u trudnoći-Verica Čekić,KCV GAK
19.Tvoj život-tvoj izbor-Jelena Doveden,KCV GAK
20.Predtransplantacija testiranje bolesnika na programu transplantacije matičnih ćelija hematopoeze-Ana Lulašić,Zavod za transfuziju krvi Novi Sad
21.Afrezni trombociti,način dobijanja i značaj-Mirjana Đilas,Zavod za transfuziju krvi
22.Praćenje parametara na ispitivanju uticaja lekova Sidate i Lorasten na broj progenitornih-endotelnih ćelija-Milka Badovinac,OB Sombor
23.Uloga MSCT u stereotaktičkoj neurohirurgiji-Svetlana Brujić-Župarić,KCV
24.Endoluminalni tretman aneurizme abdominalne aorte-Jarmila Činčurak Milošević,KCV
25.Enterokliza dijagnostička metoda tankog creva-Gabrijela Rakić,KCV
26.Nova tehnologija u upravljanju medicinskim otpadom u službi laboratorijske dijagnostike DZ Novi Sad-Marijana Vranešević,DZ Novi Sad
27.Sestra kao deo tima u promociji zdravlja-Visnja Kecman,DZ Sombor
28.Sestra-sastavni deo tima kod saniranja povrede zuba kod dece-Irena Filipović,Specijalna stomatoprotetska ordinacija dr Norbert Takač Sombor
29.Anestezija kod dečije tonzilektomije-uloga medicinske sestre anestetičara-Maja Mijić,OB Sombor
30.Anestezija za carski rez-prikaz slučaja-Mila Sladojević,OB Sombor
31.Informacioni sistemi u OB Subotica-Barbara Kiš Tiškei Sič,OB Subotica
32.Značaj individualnog zdravstveno vaspitnog rada medicinske sestre sa obolelima od hipertenzije-Bojana Drašković,DZ Žitište

Prvi dan Kongresa se završio svečanom večerom u restoranu Hotela "Biser".

Drugi dan Kongresa započet je plenarnim predavanjima:
1.Savremena dijagnostika i hirurški tretman raka dojke-Prof. Andrija Golubović
2.Zdravstveno vaspitni rad sa obolelima od raka dojke-Vesna Imbronjev
3.Skrining kolorektalnog karcinoma-Dr Biljana Kukić
4.Zdravstveno vaspitni rad sa obolelima od kolorektalnog karcinoma-Ljilja Jelić
5.Laparoskopija-istorija i osnovne procedure-Doc dr Radovan Veljković
6.Napredne laparoskopske procedure u budućnosti-Ass dr Aleksandar Gluhović

Nakon pauze za ručak,učesnici su podeljeni po odvojenim salama kako bi odslušali Kurseve za koje su se prethodno odlučili:
1.Primena alternativnih tehnika u prevenciji i lečenju-Ružica Blizanac,GC Novi Sad
2.Konflikti u grupi-šta i kako sa njima?-Jasmina Zagorac,SPB Stari Slankamen
3.Značaj dojenja za majku i dete-Violeta Popović,Institut za javno zdravlje Novi Sad
4.Prevazilaženje stresa na radnom mestu-Nataša Majstorović,OB Zrenjanin
5.Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu-Mobing ili radna obaveza-Gordana Jovanović,DZ Novi Sad
6.Polno prenosive bolesti i značaj primarne prevencije-Vesna Imbronjev,DZ Novi Sad
7.Sestra lider-Ranka Ješić,DZ Novi Sad
8.Savremeni pristup praćenja glikoregulacije dijabetesnih bolesnika i procedura za rad na smart-pix aparatu-Vesna Sremac,DZ Novi Sad

I Kongres Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj 153-02-575/2011-02 od 01.03.2011. godine u zbirnoj tabeli - kongresi pod brojem D-1-950/11
i bodovan je:
za plenarne predavače - 11 bodova
za usmenu prezentaciju - 9 bodova
za poster prezentaciju - 7 bodova
za pasivno učešće - 5 bodova

Na Kongresu je učestvovalo 206 polaznika.