Kritčko i kliničko mišljenje i donošenje odluka u svakodnevnom radu MS-T

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Petak, 2 Februar, 2018
u Savezu Novi Sad
Broj akreditacije: 153-02-2179/2017-01
od 19.08.2017. D-1-934/17

Poštovani,
obaveštavamo Vas da Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine organizuje STRUČNI SASTANAK nazivom

"Kriičko i kliničko mišljenje i donošenje odluka u svakodnevnom radu MS-T" koji će se održati 03.02.2018. u prostorijama Saveza (Svetojovanska 5, Novi Sad) od 16:00 do 18:00 časova.

Predavači: Nataša Majstorović i Dragana Miluinov Setin.
za slušaoce ovo predavanje nosi 2 boda.

Akreditovan Odlukom Broj: 153-02-2179/2017-01
Kursevi - pod brojem D-1-934/17 u zbirnoj tabeli

Kurs je akreditovan za: medicinske sestre i zdravstvene tehničare.
Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 400 dinara
za ostale : 600 dinara
RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 09,00-14,00 ČASOVA)