Kurs 6 bodova: "Dodati život godinama"

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Nedelja, 23 April, 2017
u Savezu Novi Sad
Broj akreditacije: 153-02-2768/2016-01
od 18.08.2016. D-1-996/16

Poštovani,

obaveštavamo Vas da Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine organizuje KURS pod nazivom

"DODATI ŽIVOT GODINAMA"

koji će se održati 23.04.2017.

u prostorijama Saveza (Svetojovanska 5, Novi Sad) od 10:00 do 14:00 časova.

Predavači: Vesna Imbronjev i Ljilja Jelić

Za slušaoce, ovo predavanje nosi 6 boda.

Akreditovan Odlukom Broj: 153-02-2768/2016-01
Kursevi - pod brojem D-1-996/16 u zbirnoj tabeli

Kurs je akreditovan za: lekare,stomatologe, farmaceute,biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 1.200,00 dinara

RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 10,00-14,00 ČASOVA)