Kurs 6 bodova: Različite generativne faze u životu žene i nega mentalnog zdravlja uz prikaz slučaja

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Sreda, 31 Januar, 2018
u Savezu Novi Sad
Broj akreditacije: 153-02-4892017-01
od 03.03.2017. D-1-463/17

Poštovani,
obaveštavamo Vas da Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine organizuje KURS pod nazivom :

"Različite generativne faze u životu žene i nega mentalnog zdravlja uz prikaz slučaja", koji će se održati 31.01.2018. u prostorijama Saveza(Svetojovanska 5, Novi Sad) od 14:00 do 19:00 časova.

Predavači: Nataša Majstorović, Dragana Sentin Milutinov

Za slušaoce, ovo predavanje nosi 6 boda.

Akreditovan Odlukom Broj:153-02-489/2017-01
Kursevi - pod brojem D-1-463/17 u zbirnoj tabeli

Kurs je akreditovan za:medicinske sestre, zdravstvene tehničare.

Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 1.200,00 dinara

RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 10,00-14,00 ČASOVA)