Kurs 6 bodova: Različite generativne faze u životu žene i nega mentalnog zdravlja uz prikaz slučaja

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Petak, 20 April, 2018
u Savezu Novi Sad
Broj akreditacije: 153-02-507/2018/01
od 05.03.2017. D-1-318/18

Poštovani,
obaveštavamo Vas da Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine organizuje KURS pod nazivom :

"Različite generativne faze u životu žene i nega mentalnog zdravlja uz prikaz slučaja", koji će se održati 20.04.2018. u prostorijama Saveza(Svetojovanska 5, Novi Sad) od 14:00 do 19:00 časova.

Predavači: Nataša Majstorović, Dragana Sentin Milutinov

Za slušaoce, ovo predavanje nosi 6 boda.

Akreditovan Odlukom Broj:153-02-507/2018-01
Kursevi - pod brojem D-1-318/18 u zbirnoj tabeli

Kurs je akreditovan za:Spec.struk. med.sestra Klin.nega, spec struk med.sestra oblast zdrav.nega u psihijatriji, Spec.struk nutr-dijet,oblast javno zdrav., Sspec.struk.sestra oblast Javno zdrav.,spec.struk.ms oblast Anestezija I reanimacija,spec.struk fiziot. Oblastsavremene manuelne metode I tehnike u fizioterapiji, spec.struk.med.radiolog,oblast sav dijagnostičke the.u radiol.Spec.struk.san.ek.inž oblast sanit.inž I bezb.hrane,spec.struk.ms babica,,Medicinske sestre,Zdravstveni tehničari,Laboratorijski tehničari,Farmaceutski tehničari,Radiološki tehničari,Stomatološke sestre,Zubni tehničari,Ginekološko-akušerske sestre- babice,Pedijatrijske sestre-tehničari,Fizioterapeuti,Radni terapeuti,Dijetetičari,Sanitarni tehničari

Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 360,00 dinara

RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 10,00-14,00 ČASOVA)