Kurs 6 bodova: "Sestrinske odluke tokom zdravstvene nege : Razmišljaj kritički i klinički"

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Utorak, 13 Jun, 2017
u Savezu Novi Sad
Broj akreditacije: 153-02-2768/2016-01
od 18.08.2016. D-1-994/16

Poštovani,
obaveštavamo Vas da Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine organizuje KURS pod nazivom : "Sestrinske odluke tokom zdravstvene nege: Razmišljaj kritički i klinički", koji će se održati 13.06.2017. u prostorijama Saveza(Svetojovanska 5, Novi Sad) od 14:00 do 19:00 časova.

Predavači: Nataša Majstorović, Dragana Sentin Milutinov

Za slušaoce, ovo predavanje nosi 6 boda.

Akreditovan Odlukom Broj: 153-02-2768/2016-01
Kursevi - pod brojem D-1-994/16 u zbirnoj tabeli

Kurs je akreditovan za:medicinske sestre, zdravstvene tehničare.

Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 1.200,00 dinara

RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 10,00-14,00 ČASOVA)