Kurs 6 - Samoubistvo - odluka koju moraš odložiti

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Petak, 26 Maj, 2017
u Savezu Novi Sad
Broj akreditacije: 153-02-3989/2016-01
od datuma 21.11.2016. D-1-1260/16

Poštovani,
obaveštavamo Vas da Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine organizuje KURS pod nazivom

"Samoubistvo- odluka koju moraš odložiti" koji će se održati 26.05.2017. u prostorijama Saveza (Svetojovanska 5, Novi Sad) od 14:00 do 19:00 časova.

Predavači: Nataša Majstorović i Dragana Sentin Milutinov
Za slušaoce, ovo predavanje nosi 6 boda.

Akreditovan Odlukom Broj: 153-02-3989/2016-01
Testovi - pod brojem D-1-1260/16 u zbirnoj tabeli

Test je akreditovan za: medicinske sestre, zdravstvene tehničare i drugo (laboratorijski tehničari, farmaceutski tehničari, radiološki tehničari, stomatološke sestre-tehničari, ginekološke/akušerske sestre-babice, pedijatrijske sestre-tehničari, fizioterapeuti, radni terapeuti, dijetetičari, sanitarni tehničari)

Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 1.200,00 dinara

RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 10,00-14,00 ČASOVA)