KURS I KATEGORIJE TEHNIKA PLASIRANJA BRAUNILE I KOMPLIKACIJE KOD PLASIRANE BRAUNILE

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Subota, 15 Maj, 2010
SZRV,Svetojaovanska 5 Novi Sad
Broj akreditacije: 153-02-371/2010-02
Kurs I kategorije i nosi 5 bodova za pasivna učesnike.Traje 6 sati i podrazumeva praktičan rad na modelima ruke i venskog sistema

Svi prijavljeni za Kurs I kategegorije koji nisu, zbog ograničenog broja, mogli da prisustvuju radionici 10.04.2010.,treba da kontaktiraju sekretara sekcije Biljanu Grković radi načina uplate ovg Kursa za 15.05.2010. Dalje prijavljivanje nije moguće za sada. O mogućnosti i načinu za dalje prijavljivanje zainteresovanih,bićete obavešteni putem ovog sajta SZRV.