KURS PRIMENA ALTERNATIVNIH TEHNIKA U PREVENCIJI I LEČENJU

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Subota, 11 Decembar, 2010
Savez zdravstvenih radnika Vojvodine, Svetojovanska 5 Novi Sad
Broj akreditacije: 153-02-371/2010-02
D-1-375/10

Obaveštavamo Vas da SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA VOJVODINE organizuje KURS
PRIMENA ALTERNATIVNIH TEHNIKA U PREVENCIJI I LEČENJU
Moderator: Ružica Blizanac

Predavanje će se održati 11.12.2010. godine u terminu od 14:00 do 18:00 časova u prostorijama SZRV,Svetojovanska 5, Novi Sad

Kurs je akreditovan odlukom broj: 153-02-371/2010-02 u zbirnoj tabeli pod brojem D-1-375/10
Akreditovan je za SVE ZAINTERESOVANE ZDRAVSTVENE RADNIKE.
Za slušaoce ovo predavanje nosi 4 eksterna boda.
Predviđeno je da u okviru ovog kursa predavanje odsluša 30 učesnika.

Kotizacija:
Za članove SZRV iznosi....................1180,00 din. sa PDV-om.
Za ostale učesnike iznosi................1770,00 din. sa PDV-om.

Radi prijave i zahteva za izdavanje profakture pozovite tehničkog sekretara SZRV na tel.: 021/469-296 ili 021/6614-930