KURS PRIMENA ALTERNATIVNIH TEHNIKA U PREVENCIJI I LEČENJU

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Subota, 22 Januar, 2011
Savez zdravstvenih radnika Vojvodine, Svetojovanska 5 Novi Sad
Broj akreditacije: 153-02-371/2010-02
D-1-375/10

Obaveštavamo Vas da Savez zdravstvenih radnika Vojvodine organizuje KURS PRIMENA ALTERNATIVNIH TEHNIKA U PREVENCIJI I LEČENJU

Moderator: Ružica Blizanac

Kurs će se održati 22.01.2011. godine u terminu od 14:00 do 18:00 časova u prostorijama SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA VOJVODINE, Svetojovanska 5, Novi Sad

Predviđeno je da u okviru predavanja kurs odsluša 20 učesnika.
Za slušaoce ovo predavanje nosi 4 boda i AKREDITOVANO JE ZA SVE ZAINTERESOVANE ZDRAVSTVENE RADNIKE
Akreditovano odlukom broj: 153-02-371/2010-02
U zbirnoj tabeli : Kursevi pod brojem D-1-375/10

Kotizacija:
za članove SZRV iznosi.....................1180,00 sa PDV-om
za ostale učesnike iznosi...............1770,00 din. sa PDV-om

RADI PRIJAVE POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TEL.: 021/469-296 ili 021/6614-930
(u vremenu od 10:00 do 14:00 časova)