Kurs : Značaj primene prevencije u otkrivanju polno prenosivih bolesti

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Nedelja, 4 Novembar, 2018
u Savezu Novi Sad
Broj akreditacije: 153-02-2275/2018-01
od 21.08.2018. D-1-934/18

Poštovani,

obaveštavamo Vas da Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine organizuje KURS pod nazivom

"Značaj primene prevencije u otkrivanju polno prenosivih bolesti"

koji će se održati 04.11.2018.

u prostorijama Saveza (Svetojovanska 5, Novi Sad) od 10:00 do 16:00 časova.

Predavači: Vesna Imbronjev i Ljilja Jelić, Milica Živaljević.

Za slušaoce, ovo predavanje nosi 6 boda.

Akreditovan Odlukom Broj: 153-02-2275/2018-01
Kursevi - pod brojem D-1-934/18 u zbirnoj tabeli

Kurs je akreditovan za: lekare,stomatologe, farmaceute, medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 360,00 dinara
za ostale učesnike 600,00 dinara

RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 10,00-14,00 ČASOVA)