Kursevi I kategorije

Umemo li da slušamo i da razumemo

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1979/2014-01
Datum akreditacije 19 Maj, 2014
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Gvožđe i prateći hematološki parametri ...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2014-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TEST: Emocionalna svesnost o HIV-u

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1979/2014-01
Datum akreditacije 19 Maj, 2014
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TEST: Prevencija mentalnog zdravlja zdravst...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2014-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TEST: Prepoznaj bolni sindrom i reaguj adek...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1979/2014-01
Datum akreditacije 19 Jun, 2014
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Lipidi - metabolizma i dislipidemije

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1979/2014-01
Datum akreditacije 19 Maj, 2014
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Motivacija - lider - tim

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2014-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Naučimo da se opustimo

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1827/2013-01
Datum akreditacije 13 Maj, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TEST: "Pivo, vino, šljiva, loza, to je moj...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2014-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Kad misli postanu "crne" (depresija)

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2013-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Syndicate content