Kontinuirana edukacija SZRV - Kursevi

Nastojeći da obezbedi najefikasniji način usvajanja novih znanja i veština svom članstvu Savez zdravstvenih radnika Vojvodine je akreditovao Kurseve prve kategorije i ostale Kurseve čiji predavači po pozivu dolaze u Vašu ustanovu ili podružnicu. Na taj način Vam je omogućeno učešće u programima eksterne edukacije za veći broj učesnika i pod povoljnijim uslovima. Znanje i veštine koje se usvajaju kroz proces interaktivnog učenja na kursevima na najbolji način doprinose podizanju kvaliteta pruženih usluga u procesu zdravstvene zaštite.

Kursevi se održavaju u prostorijama Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine ili predavači dolaze u mesta odakle je poziv upućen. Za sve kurseve Savez će podneti zahtev za reakreditaciju, zbog velikog interesovanja i kratkoće vremena u 2009-toj godini da se svi planirani održe.

TEST: Iskustvom i znanjem protiv bola

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1827/2013-01
Datum akreditacije 15 Maj, 2013
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Dobar imidž organizacije kroz javni nastup

Predavači
Broj akreditacije 153-02-4068/2013-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Značaj zdravstvenog vaspitanja i promocije...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-4068/2013-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Laboratorija - preanalitika i priprema paci...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1827/2013-01
Datum akreditacije 13 Maj, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Naučimo da se opustimo

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1827/2013-01
Datum akreditacije 13 Maj, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Pomozimo sebi, pacijentu i njegovoj porodici

Predavači
Broj akreditacije 153-02-2848/2013-01
Datum akreditacije 16 Avgust, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Prevencija malignih bolesti za nju i njega

Predavači
Broj akreditacije 153-02-2848/2013-01
Datum akreditacije 16 Avgust, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Laboratorija - preanalitika i priprema paci...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1827/2013-01
Datum akreditacije 13 Maj, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TEST: Iskustvom i znanjem protiv bola

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1827/2013-01
Datum akreditacije 15 Maj, 2013
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TEST: "Pivo, vino, šljiva, loza, to je moj...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2013-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Značaj širokog povoja kod beba

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2013-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Moždani udar - prepoznavanje i rehabilitacija

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2013-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TEST: Prevencija mentalnog zdravlja zdravst...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2013-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Kad misli postanu "crne" (depresija)

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2013-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Značaj istraživanja znanja o pravilnoj is...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2013-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Primena imobilizaonih sredstava

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2013-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Gvožđe i prateći hematološki parametri ...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2013-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TEST: Od slabosti do zavisnosti

Predavači
Broj akreditacije 153-02-562/2013-01
Datum akreditacije 1 Mart, 2014
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Naučimo da se opustimo

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1827/2013-01
Datum akreditacije 13 Maj, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TEST: Iskustvom i znanjem protiv bola

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1827/2013-01
Datum akreditacije 13 Maj, 2013
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Značaj zdravstvenog vaspitanja i promocije...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-4068/2013-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Značaj primarne prevencije u otkrivanju po...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-2848/2013-01
Datum akreditacije 16 Avgust, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Pomozimo sebi, pacijentu i njegovoj porodici

Predavači
Broj akreditacije 153-02-2848/2013-01
Datum akreditacije 16 Avgust, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TEST: "Pivo, vino, šljiva, loza, to je moj...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2014-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Primena imobilizaonih sredstava

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2013-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TEST: Prevencija mentalnog zdravlja zdravst...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2014-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Pomozimo sebi, pacijentu i njegovoj porodici

Predavači
Broj akreditacije 153-02-2848/2013-01
Datum akreditacije 16 Avgust, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Kad misli postanu "crne" (depresija)

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2013-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TEST: "Pivo, vino, šljiva, loza, to je moj...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2014-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Naučimo da se opustimo

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1827/2013-01
Datum akreditacije 13 Maj, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40