Kontinuirana edukacija SZRV - Kursevi

Nastojeći da obezbedi najefikasniji način usvajanja novih znanja i veština svom članstvu Savez zdravstvenih radnika Vojvodine je akreditovao Kurseve prve kategorije i ostale Kurseve čiji predavači po pozivu dolaze u Vašu ustanovu ili podružnicu. Na taj način Vam je omogućeno učešće u programima eksterne edukacije za veći broj učesnika i pod povoljnijim uslovima. Znanje i veštine koje se usvajaju kroz proces interaktivnog učenja na kursevima na najbolji način doprinose podizanju kvaliteta pruženih usluga u procesu zdravstvene zaštite.

Kursevi se održavaju u prostorijama Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine ili predavači dolaze u mesta odakle je poziv upućen. Za sve kurseve Savez će podneti zahtev za reakreditaciju, zbog velikog interesovanja i kratkoće vremena u 2009-toj godini da se svi planirani održe.

Motivacija - lider - tim

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2014-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Lipidi - metabolizma i dislipidemije

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1979/2014-01
Datum akreditacije 19 Maj, 2014
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TEST: Prepoznaj bolni sindrom i reaguj adek...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1979/2014-01
Datum akreditacije 19 Jun, 2014
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TEST: Prevencija mentalnog zdravlja zdravst...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2014-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TEST: Emocionalna svesnost o HIV-u

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1979/2014-01
Datum akreditacije 19 Maj, 2014
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Gvožđe i prateći hematološki parametri ...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-535/2014-01
Datum akreditacije 3 Mart, 2014
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Umemo li da slušamo i da razumemo

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1979/2014-01
Datum akreditacije 19 Maj, 2014
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Znanjem protiv raka debelog creva

Predavači
Broj akreditacije 153-02-2444/2012-01
Datum akreditacije 16 Avgust, 2012
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Emocionalna inteligencija-preduslov za stva...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1464/2012-01
Datum akreditacije 17 Maj, 2012
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Pozitivna klima na radnom mestu

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1464/2012-01
Datum akreditacije 17 Maj, 2012
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

JAVNI NASTUP

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1464/2012-01
Datum akreditacije 17 Maj, 2012
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Daj svoj glas za vitak stas

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1464/2012-01
Datum akreditacije 17 Maj, 2012
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Asertivnost kao najvažniji činilac profes...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1464/2012-01
Datum akreditacije 17 Maj, 2012
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Kako napraviti dobru POWER POINT prezentaciju

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1464/2012-01
Datum akreditacije 17 Maj, 2012
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Rad sa vurnerabilnim grupama u zdravstvenim...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-2444/2012-01
Datum akreditacije 16 Avgust, 2012
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Od podataka i statistike do prezentacije

Predavači
Broj akreditacije 153-02-2444/2012-01
Datum akreditacije 16 Avgust, 2012
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Primena radioničarskog rada i vršnjačke ...

Predavači
Datum akreditacije 16 Avgust, 2012
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

PREANALITIČKA FAZA I ODREĐIVANJE KRVNE SL...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 600 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

ZAŠTITA DECE OD ZANEMARIVANJA I ZLOSTAVLJANJA

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 600 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

PORODICA KAO LEK DRUŠTVA

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 400 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TUMORSKI MARKERI - ULOGA U SKRININGU KLINI...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 800 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

MEDICINSKA SESTRA EDUKATOR

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 800 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

NUTRITIVNE ALERGIJE

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 600 din
Br. učesnika u okviru grupe 60

Glukoza, Metabolizam, određivanje, funkcio...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 800 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

PREDTRANSPLATACIONA TESTIRANJA BOLESNIKA NA...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 600 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Naučimo da se opustimo

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1979/2014-01
Datum akreditacije 18 Maj, 2014
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40