kurs:Naučimo da se opustimo

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Četvrtak, 19 Septembar, 2013
u prostorijama Saveza ,Svetojovanska 5, Novi Sad Novi Sad
Broj akreditacije: D-1-1129/13
153-02-1827/2013-01 od 13.05.2013.

Poštovani,
obaveštavamo Vas da Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine organizuje KURS pod nazivom NAUČIMO DA SE OPUSTIMO, koji će se održati 19.09.2013. u prostorijama Saveza (Svetojovanska 5, Novi Sad) od 14:00 do 20:00 časova.

Predavači: Nebojša Dokmanović i Jela Stević

Za slušaoce, ovo predavanje nosi 6 boda.

Akreditovan Odlukom Broj: 153-02-1827/2013-01
Kursevi - pod brojem D-1-1129/13 u zbirnoj tabeli

Kurs je akreditovan za: lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare i drugo (vaspitači i druga lica zaposlena u vaspitnim i obrazovnim ustanovama)

Kotizacija:
za članove Saveza iznosi 1.200,00 dinara
za ostale učesnike iznosi 1.800,00 dinara

RADI PRIJAVE I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE, POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TELEFONE : 021/469-296 I 021/6614-930
(U VREMENU OD 10,00-14,00 ČASOVA)