KVALITETNA ESTETIKA U ZUBNOJ TEHNICI

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Subota, 20 Februar, 2010
Hotel „BOŽIĆ“ Beška

PROGRAM RADA:

                   08:00 –09:30    REGISTRACIJA UČESNIKA
                   09:30 – Pozdravna reč
                   09.45 – I edukativna tema
                                OD DANAS BUDIMO USPEŠNI
                                Predavač : Slavko Brkič, Slovenija
                                Pokrovitelj „INTERDENT“
 
                   11.45 - II edukativna tema
                               RADNI MODEL, OSNOV ZA IZRADU
                               PRECIZNOG PROTETSKOG RADA
                               Predavač: dr Miloš Kvačević -  GALENIKA

                   12.45 – OKRUGLI STO sa temom
                                „Aktuelnosti u sistemu bodovanja
                                za relicenciranje,
                                problemi i dileme zubnih tehničara“
                                Pozvani predstavnici Komore medicinskih
                                sestara i zdravstvenih tehničara Srbije

                   13.30 – pauza –posluženje peciva
                  
                   14.00 – III edukativna tema
                                CIRKONIJUM- OKSID, MATERIJAL 
                                BUDUĆNOSTI
                                Predavač: Jozsef Nemeth
                                Pokrovitelj: KH Dental, Š.Karlo

            Oko 16.15 – završetak predavanja i ručak
            Nakon čega će biti podeljeni sertifikati i zahvalnice

                   17.00 – DRUŽENjE učesnika uz muzički program

Ovaj kurs Društva zubnih tehničara Vojvodine prijavljen je za akreditaciju  KMSZTS i Zdravstvenom Savetu i očekujemo da će isti biti  akreditovan a učesnici bodovani za relicenciranje.
 OBAVEŠTENjE:

Poštovane kolege obaveštavamo Vas da će seKurs
Društva zubnih tehničara Vojvodine  
Održati 20.02.2010.godine u
Hotelu „Božić“ u Beški

Prijave i uplate učesnika za ovaj kurs potrebno je obaviti do 18.02.2010. na  faks Saveza    021/ 6614 930
ili na licu mesta, na recepciji Hotela „Božoć“ u Beški,
pri dolasku na kurs

OBRAZAC  ZA PRIJAVLjIVANjE  OBAVEZNO  MORA SADRŽATI SVE TRAŽENE INFORMACIJE .

 PRIJAVE KOJE SU NEČITKE, NEPOTPUNE I PRISPELE POSLE NAVEDENOG ROKA NEĆE BITI PRIHVAĆENE

         NA OSNOVU  PRIJAVE SZRV ĆE IZADTI SERTIFIKAT O UČEŠĆU 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA  KURSU IZNOSI
1.500,00 dinara po učesniku za članove SZRV      
2.000,00 dinara  za učesnike koji nisu članovi SZRV