LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA OBOLJENJA STITASTE ZLEZDE

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Petak, 7 Decembar, 2012
Savez zdravstvenih radnika Vojvodine, Svetojovanska 5 Novi Sad
Broj akreditacije: 153-02-1464/2012-01
D-1-1172/12

Obaveštavamo Vas da
SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA VOJVODINE
organizuje kurs sa temom
LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA OBOLJENJA STITASTE ZLEZDE

Moderatori: Acc dr Romana Mijovic, Sofija Reljanovic

Kurs će se održati 07.12.2012. godine u prostorijama Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine, Svetojovanska 5, Novi Sad u terminu od 13:00 do 19:00 časova.

Predavanje je akreditovano od strane Zdravstvenog saveta Srbije
Odlukom broj 153-02-1464/2012-01
U zbirnoj tabeli pod brojem D-1-1172/12
Predavanje je akreditovano za MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE

Za slušaoce ovo predavanje nosi 6 BODOVA.

Kotizacija:
za članove SZRV iznosi........................1200,00 din.
za ostale učesnike iznosi.....................1800,00 din.

RADI PRIJAVE ILI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PROFAKTURE POZOVITE TEHNIČKOG SEKRETARA SZRV NA TEL.: 021/469-296 ili 021/6614-930