lab.teh. Mirjana Đilas

Priprema i transfuzija koncentrata tromboci...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-562/2013-01
Datum akreditacije 1 Mart, 2013
Cena po učesniku 600 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Syndicate content