lab.teh. Olga Knežić

Značaj RH krvnogrupnog sistema u trudnoći...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-562/2013-01
Datum akreditacije 1 Mart, 2013
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Syndicate content