Ljilja Jelić i Vesna Imbronjev

Rad sa vulnerabilnim grupama u zdravstvenim...

Predavači
Broj akreditacije 153-02-2444/2012-01
Datum akreditacije 16 Avgust, 2012
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Syndicate content