MEDICINSKA SESTRA EDUKATOR

Verzija za štampuVerzija za štampu
Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 800 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

MEDICINSKA SESTRA EDUKATOR
Moderatori: Vesna Imbronjev, Ljilja Jelić
Odluka broj: 153-02-3563/2012-01
U zbirnoj tabeli: D-1-2517/12
Akreditovano za STOMATOLOGE, FARMACEUTE, BIOHEMIČARE, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE
Za slušaoce nosi 4 boda.