ms Nataša Majstorović i Dragana Sentin Milutinov

Umemo li da slušamo i da razumemo

Predavači
Broj akreditacije 153-02-1827/2013-01
Datum akreditacije 13 Maj, 2014
Cena po učesniku 1200 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TEST: Prijateljstvo sa stresom

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

TEST: Prijateljstvo sa stresom

Predavači
Broj akreditacije 153-02-3563/2012-01
Datum akreditacije 15 Novembar, 2012
Cena po učesniku 2000 din
Br. učesnika u okviru grupe 40

Syndicate content