Kurs: "Hematologija, više od jednog rezu...

Organizator
Subota, 8 Decembar, 2018
u Savezu Novi Sad

Kurs 6 bodova: Različite generativne faz...

Organizator
Petak, 30 Novembar, 2018
u Savezu Novi Sad

Kurs: "BRAK I MENTALNO ZDRAVLJE"

Organizator
Petak, 23 Novembar, 2018
u Savezu Novi Sad

Kurs: "Hematologija, više od jednog rezu...

Organizator
Subota, 24 Novembar, 2018
u Savezu Novi Sad

Sastanak patronažne sekcije

Organizator
Petak, 2 Novembar, 2018
u ŠOSO "Mllan Petrović" Novi Sad Novi Sad