Kurs 6 - Samoubistvo - odluka koju moraš...

Organizator
Petak, 8 Septembar, 2017
u Savezu Novi Sad

Kurs 6 bodova: "Sestrinske odluke tokom z...

Organizator
Utorak, 13 Jun, 2017
u Savezu Novi Sad

Kurs 6 bodova: Različite generativne faz...

Organizator
Sreda, 14 Jun, 2017
u Savezu Novi Sad

DIJABETES - OSNOVE NASTANKA, TERAPIJA I M...

Organizator
Subota, 17 Jun, 2017
u Savezu Novi Sad

DISLIPIDEMIJA I NJIHOV KLINIČKI ZNAČAJ

Organizator
Subota, 24 Jun, 2017
u Savezu Novi Sad