DVA KURSA U OKVIRU PEDIJATRIJSKE SEKCIJE

Organizator
Subota, 22 Maj, 2010
Savez zdravstvenih radnika Vojvodine Novi Sad

ODRŽAN KURS PRIPREMA ZA BLS

Organizator
Subota, 24 April, 2010
Savez zdravstvenih radnika Vojvodine Novi Sad

STRUČNI SASTANAK U STAROM LECU

Organizator
Četvrtak, 8 April, 2010
Dom za duševno obolela lica"1.Oktobar" Stari Lec

ODRŽAN KURS : PREVENCIJA RAKA DOJK...

Organizator
Subota, 24 April, 2010
Novi Sad

PLENARNA PREDAVANJA TRAUMA

Organizator
Subota, 17 April, 2010
Hotel Omorika,Tara