SOMBORSKI MEDICINSKI DANI

Organizator
Četvrtak, 20 Maj, 2010
SC „Soko“ Sombor

Stručni sastanak sekcija sestara u oftal...

Organizator
Subota, 22 Maj, 2010
Neuropsihijatrijska bolnica "Dr S. Bakalović" Vršac

STRUČNI SASTANAK ORL SEKCIJE

Organizator
Subota, 22 Maj, 2010
Plava sala psihijatrijske bolnice Vršac

Psihijatrijska sekcija u Zrenjaninu

Organizator
Utorak, 18 Maj, 2010
Opšta bolnica "Đorđe Joanović" Zrenjanin

KURS OSLOBODIMO SE STRAHA OD HIV-a

Organizator
Četvrtak, 13 Maj, 2010
Novi Sad