KURS KOMUNIKACIJA INTERNA I EKSTERNA

Organizator
Nedelja, 16 Maj, 2010
Novi Sad

KURS I KATEGORIJE PUŠENjE - FAKTOR RIZI...

Organizator
Nedelja, 23 Maj, 2010
Savez zdravstvenih radnika Vojvodine Novi Sad

DVA KURSA U OKVIRU PEDIJATRIJSKE SEKCIJE

Organizator
Subota, 22 Maj, 2010
Savez zdravstvenih radnika Vojvodine Novi Sad

ODRŽAN KURS PRIPREMA ZA BLS

Organizator
Subota, 24 April, 2010
Savez zdravstvenih radnika Vojvodine Novi Sad

STRUČNI SASTANAK U STAROM LECU

Organizator
Četvrtak, 8 April, 2010
Dom za duševno obolela lica"1.Oktobar" Stari Lec