KURS KONFLIKTI U GRUPI

Organizator
Petak, 21 Maj, 2010
Savez zdravstvenih radnika Vojvodine Novi Sad

DVA KURSA 14.05.2010.

Organizator
Petak, 14 Maj, 2010
Savez zdravstvenih radnika Vojvodine Novi Sad

KURS KOMUNIKACIJA INTERNA I EKSTERNA

Organizator
Nedelja, 16 Maj, 2010
Novi Sad

KURS I KATEGORIJE PUŠENjE - FAKTOR RIZI...

Organizator
Nedelja, 23 Maj, 2010
Savez zdravstvenih radnika Vojvodine Novi Sad

DVA KURSA U OKVIRU PEDIJATRIJSKE SEKCIJE

Organizator
Subota, 22 Maj, 2010
Savez zdravstvenih radnika Vojvodine Novi Sad