ODRŽAN KURS PRIPREMA ZA BLS

Organizator
Subota, 24 April, 2010
Savez zdravstvenih radnika Vojvodine Novi Sad

STRUČNI SASTANAK U STAROM LECU

Organizator
Četvrtak, 8 April, 2010
Dom za duševno obolela lica"1.Oktobar" Stari Lec

ODRŽAN KURS : PREVENCIJA RAKA DOJK...

Organizator
Subota, 24 April, 2010
Novi Sad

PLENARNA PREDAVANJA TRAUMA

Organizator
Subota, 17 April, 2010
Hotel Omorika,Tara

PREZENTACIJE RADOVA SEKCIJA OPŠTE I MEDI...

Organizator
Subota, 17 April, 2010
Hotel Omorika,Tara