ODRŽAN KURS : PREVENCIJA RAKA DOJK...

Organizator
Subota, 24 April, 2010
Novi Sad

PLENARNA PREDAVANJA TRAUMA

Organizator
Subota, 17 April, 2010
Hotel Omorika,Tara

PREZENTACIJE RADOVA SEKCIJA OPŠTE I MEDI...

Organizator
Subota, 17 April, 2010
Hotel Omorika,Tara

PLENARNA PREDAVANJA O MALIGNIM BOLESTIMA

Organizator
Subota, 17 April, 2010
Hotel Omorika,Tara

ODRŽANA PREDAVANJA HIRUŠKE SEKCIJE

Organizator
Subota, 17 April, 2010
Hotel Omorika,Tara