KURS PREVENCIJA RAKA DOJKI I EDUKACIJA ...

Organizator
Subota, 24 April, 2010
ZZZZR Železnice Srbije BG-„Signal“ Novi Sad

STRUCNI SASTANAK ORL SEKCIJE

Organizator
Subota, 27 Mart, 2010
KCV-klinika za Rehabilitaciju Novi Sad

Održana Sekcija sestara u oftalmologiji

Organizator
Subota, 27 Mart, 2010
KCV- Klinika za rehabilitaciju Novi Sad

PRVI STRUČNI SASTANAK-INTERVENTNA RADIO...

Organizator
Subota, 24 April, 2010
Institut za plućne bolesti Vojvodine Sremska Kamenica

ODRŽAN KURS PUŠENJE – FAKTOR RIZIKA Z...

Organizator
Subota, 27 Mart, 2010
Prostorije SZRV Novi Sad