ODRŽANA PLENARNA PREDAVANJA

Organizator
Petak, 16 April, 2010
Hotel Omorika,Tara

ODRŽANO PREDAVANJE OBRAZOVANJE SESTARA -...

Organizator
Četvrtak, 15 April, 2010
Hotel Omorika,Tara

OTVOREN III SIMPOZIJUM SAVEZA ZDRAVSTVENI...

Organizator
Četvrtak, 15 April, 2010
Hotel Omorika,Tara

PRIJAVE ZA KME

Organizator
Ponedeljak, 12 April, 2010

Stručni sastanak polivalentne patronaže...

Organizator
Petak, 23 April, 2010
CEPTOR Andrevlje-Čerević Beočin