PRIJAVA ZA AKREDITACIJU PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE PRIJAVE ZA AKREDITACIJU PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE:

1. OTVORITE OBRAZAC ZA BIOGRAFIJU I POPUNITE TRAŽENA POLJA ( U POLJU KOJE SE ODNOSI NA USAVRŠAVANJE NAVESTI UČEŠĆE U PROGRAMIMA KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE )

2. OTVORITE OBRAZAC ZA PRIJAVU, U POLJA KOJA SE ODNOSE NA ORGANIZATORA EDUKACIJE UPIŠITE PODATKE SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA VOJVODINE

3. POPUNITE TRAŽENA POLJA

4. POLJE PREDVIĐENO ZA SAŽETAK POPUNITE VODEĆI RAČUNA DA SADRŽI SLEDEĆE STAVKE:
• UVOD
• CILJ
• METODOLOGIJU
• REZULTATE
• ZAKLJUČAK

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE KORISNIKE!

Molimo sve korisnike naseg sajta koji postavljaju pitanja iz bilo koje oblasti delokruga rada SZRV, da uz postavljeno pitanje ostave svoju kontakt e-mail adresu ili telefon,kako bi dobili adekvatan odgovor. Hvala na razumevanju!

Stručni sastanak sekcija sestara u otori...

Organizator
Subota, 27 Mart, 2010
Klinički centar Vojvodine-Klinika za rehabilitaciju Novi Sad

Stručni sastanak Sekcija sestara u oftal...

Organizator
Subota, 27 Mart, 2010
Klinički centar Vojvodine- Klinika za rehabilitaciju Novi Sad

SEMINARI U NOVOM KNEŽEVCU

Organizator
Nedelja, 7 Mart, 2010
Dom zdravlja Novi Kneževac Novi Kneževac