izveštaj o održanom akreditovanom skupu...

Organizator
Subota, 20 Mart, 2010
SZRV Novi Sad

STRUČNI SASTANAK SEKCIJE SETARA U PEDIJA...

Organizator
Petak, 26 Mart, 2010
Narodno pozorište Sombor

DRUSTVO NUTRICIONISTA JEDNODNEVNI KURS

Organizator
Subota, 17 April, 2010
MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD Novi Sad

Stručni sastanak patronažne sekcije pod...

Organizator
Sreda, 24 Mart, 2010
Dvorac "Kaštel", Novosadska 7, Ečka Zrenjanin

PRIJAVA ZA AKREDITACIJU PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE PRIJAVE ZA AKREDITACIJU PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE:

1. OTVORITE OBRAZAC ZA BIOGRAFIJU I POPUNITE TRAŽENA POLJA ( U POLJU KOJE SE ODNOSI NA USAVRŠAVANJE NAVESTI UČEŠĆE U PROGRAMIMA KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE )

2. OTVORITE OBRAZAC ZA PRIJAVU, U POLJA KOJA SE ODNOSE NA ORGANIZATORA EDUKACIJE UPIŠITE PODATKE SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA VOJVODINE

3. POPUNITE TRAŽENA POLJA

4. POLJE PREDVIĐENO ZA SAŽETAK POPUNITE VODEĆI RAČUNA DA SADRŽI SLEDEĆE STAVKE:
• UVOD
• CILJ
• METODOLOGIJU
• REZULTATE
• ZAKLJUČAK