ODRŽAVANJE KURSA I KATEGORIJE

Organizator
Subota, 10 April, 2010
SZRV Novi Sad

Uloga medicinske sestre - tehničara u le...

Organizator
Subota, 20 Mart, 2010
SZRV Novi Sad

PONOVO SEMINAR GLAVNIH SESTARA

Organizator
Subota, 6 Mart, 2010
Medcinski fakultet Novi Sad

ODRŽANA KONFERENCIJA GLAVNIH SESTARA

Organizator
Subota, 6 Mart, 2010
Medicinski fakultet Novi Sad

STRUČNI SASTANAK DRUŠTVA FIZIO I RADNIH...

Organizator
Subota, 20 Mart, 2010
Institut za onkologiju Vojvodine :bioskopska sala Sremska Kamenica