Pihijatrijska sekcija, Sremska Kamenica

Organizator
Subota, 27 Februar, 2010
Sremska Kamenica-Kongresna sala Instituta Sremska Kamenica

USPEŠAN SEMINAR TRI SEKCIJE

Organizator
Subota, 27 Februar, 2010
Institut za KVB Sremska Kamenica

ODRŽAVANJE KURSA PRIPREMA ZA BLS

Organizator
Subota, 24 April, 2010
SZRV Novi Sad

ODRŽAVANJE KURSA I KATEGORIJE

Organizator
Subota, 10 April, 2010
SZRV Novi Sad

Uloga medicinske sestre - tehničara u le...

Organizator
Subota, 20 Mart, 2010
SZRV Novi Sad