USPEŠAN SEMINAR TRI SEKCIJE

Organizator
Subota, 27 Februar, 2010
Institut za KVB Sremska Kamenica

ODRŽAVANJE KURSA PRIPREMA ZA BLS

Organizator
Subota, 24 April, 2010
SZRV Novi Sad

ODRŽAVANJE KURSA I KATEGORIJE

Organizator
Subota, 10 April, 2010
SZRV Novi Sad

Uloga medicinske sestre - tehničara u le...

Organizator
Subota, 20 Mart, 2010
SZRV Novi Sad

PONOVO SEMINAR GLAVNIH SESTARA

Organizator
Subota, 6 Mart, 2010
Medcinski fakultet Novi Sad