Kurs: TUGA-kako se suočiti sa njom

Organizator
Petak, 23 Mart, 2018
u Savezu Novi Sad

SASTANAK PATRONAŽNE SEKCIJE VOJVODINE

Organizator
Petak, 16 Mart, 2018
Dom zdravlja "Novi Sad" Novi Sad

DIJABETES - OSNOVE NASTANKA, TERAPIJA I M...

Organizator
Subota, 28 April, 2018
u Savezu Novi Sad

Test : "ALERGIJA BOLEST DANAŠNJICE"

Organizator
Nedelja, 11 Mart, 2018
u Savezu Novi Sad

Kurs : Prevencija karcinoma testisa i pro...

Organizator
Nedelja, 18 Mart, 2018
u Savezu Novi Sad