Novi Sad

TEST:10 bodova- Prepoznaj bolni sindrom ...

Organizator
Ponedeljak, 15 Septembar, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad

Kurs : Ishrana i stres

Organizator
Četvrtak, 11 Septembar, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad

Kurs : Jačanje komunikacije između zdra...

Organizator
Nedelja, 14 Septembar, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad

Kurs : Jačanje komunikacije između zdra...

Organizator
Nedelja, 31 Avgust, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad

KURS : KAD MISLI POSTANU "CRNE" (DEPRESIJA)

Organizator
Sreda, 3 Septembar, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad

TEST:10 bodova- Emocionalna svesnost o HIV-u

Organizator
Četvrtak, 28 Avgust, 2014
u prostorijama Saveza, Svetojovanska 5 Novi Sad

KURS:Lipidi - metabolizma i dislipidemije

Organizator
Subota, 27 Septembar, 2014
Novi Sad

KURS:Tumorski markeri-primena u laborator...

Organizator
Subota, 13 Septembar, 2014
Novi Sad

NOVO, ON LINE test na sajtu Saveza zdravs...

Organizator
Nedelja, 1 Jun, 2014
SZRV Novi Sad

Syndicate content