Novi Sad

Test 10 bodova: "Depresija"

Organizator
Sreda, 31 Avgust, 2016
u Savezu Novi Sad

Test: Duševna dimenzija bolesti(psihoter...

Organizator
Četvrtak, 30 Jun, 2016
u Savezu Novi Sad

TEST 5 bodova: Dislipidemije, metabolizam...

Organizator
Subota, 18 Jun, 2016
u Savezu Novi Sad

Test 10 bodova : "Od bola do nerva"

Organizator
Četvrtak, 16 Jun, 2016
u Savezu Novi Sad

Test 5 bodova: Emocionalne i socijalne ko...

Organizator
Ponedeljak, 27 Jun, 2016
u Savezu Novi Sad

TEST:10 bodova -Tumori organa male karlice

Organizator
Nedelja, 26 Jun, 2016
u Savezu Novi Sad

Test 10 bodova: "Duvan da ili ne"

Organizator
Nedelja, 12 Jun, 2016
u Savezu Novi Sad

Test 10 bodova: "Depresija"

Organizator
Petak, 10 Jun, 2016
u Savezu Novi Sad

Test: Prepoznavanje psihopatoloških feno...

Organizator
Ponedeljak, 13 Jun, 2016
u Savezu Novi Sad

Stručni sastanak: Transport vitalno ugro...

Organizator
Četvrtak, 23 Jun, 2016
u Savezu Novi Sad

Syndicate content